GDRP

V návaznosti na GDPR neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti, se zpracováním osobních údajů s účinností ode dne 25. května 2018 byla v naší CHS  zavedena nová pravidla pro uplatnění tohoto nařízení:

Podmínky zabezpečení osobních údajů ( GDRP)

Prohlašujeme, že jsme v naší chovatelské stanici přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Informace pro zákazníky:

Vyplněním formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.(Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě).